ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೀಲಿನ ತಪಾಸಣೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ,

  • ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ  ಗಾಯ ಆದರೆ.. 
  • ನಡೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಓಡುವಾಗ ಮೊಣಕಾಲು ತಿರುಚಿದ್ದಲ್ಲಿ..
  • ನಿಗದಿತ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರ ಎತ್ತುವಾಗ ಮೊಣಕಾಲು ನೋಯುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ..
  •  ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲು ನೋಯುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ..
  • ಮೊಣಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಊತ ಅಥವಾ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಸುತ್ತ ಕೆಂಪು ರಂಗು ಏರಿದ್ದರೆ..
  • ಪದೇ ಪದೇ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
  • ಮೊಣಕಾಲಿನ ಚಲನೆ ವೇಳೆ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಮೂಳೆ ಮುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಂವೇದನೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ..
  • ಮೊಣಕಾಲಿನ ವಿರೂಪ, ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು ಮೊಣಕಾಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಸಮೀಪ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ದೂರ ಆಗಿರೋದು..
  • ಚಲನೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕಾಲು ಬಾಗಿಸಲು ಆಗದೆ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವುದು.. 
  • ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಮೊಣಕಾಲು ಬೆಂಬಲಿಸದೇ ಇರುವುದು.. 
ಈ ರೀತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ "ಮೂಳೆ ತಜ್ಞ"ರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ..

+91-99000 14827


  ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ